Ultimele știri

ÎPS Părinte PETRU transmite un mesaj de Ziua Armatei  Naționale a Republicii Moldova

Aniversarea Zilei Armatei Naționale constituie o deosebită ocazie pentru a omagia această nobilă instituție, faptele de curaj și de vitejie ale tuturor militarilor care și-au slujit țara, cu credință și cu devotament, dar și rolul lor decisiv, în momentele hotărâtoare ale neamului nostru.

Ziua Armatei Naționale să fie pentru noi prilej de cinstire a eroilor, zi de pomenire a tuturor martirilor ce şi-au încununat lupta cu laurii biruinţei neamului şi ai credinţei strămoşeşti luptând cu răul prezent în lume sub orice formă.

Pe câmpurile de bătălie soldații au fost animați de tăria nemuririi și de puterea credinței, pentru a-și apăra, chiar cu prețul vieții, ceea ce ei au iubit mai mult: familia, țara, credința și neamul.

Ca în toată istoria noastră, rolul și datoria fundamentală a Armatei este azi următoarea: apărarea integrității, a independenței și a suveranității noastre naționale, în orice condiții, oricând.

Biserica şi Armata sunt două instituții iubite și respectate și au ca obiectiv central păstrarea integrității și identității acestui neam atât de încercat în frământata sa istorie.

Acesta este semnul că între Biserică şi Armată există o lungă şi permanentă comuniune, ca o simbioză între Cruce şi Spadă, între credință și curaj, între cele veşnice şi cele trecătoare.

Prin solemnităţile militare şi religioase, noi comemorăm pe cei ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea şi spiritualitatea neamului nostru, comemorăm pe făcătorii de pace ai poporului și simţim că sufletele lor ne înconjoară ca un nor, că mormintele lor păzesc hotarele patriei, iar sângele lor udă permanent arborele libertăţii noastre.

A-ți aduce aminte de cei ce au făurit pacea pe pământul nostru străbun înseamnă a te întâlni mistic cu bravii eroi martiri ai neamului din toate timpurile şi din toate locurile. Pentru faptele lor extraordinare, ei rămân nemuritori în conștiința neamului, numele lor fiind așezate de Biserică alături de cele ale martirilor, apărători ai dreptei credinţe. Cinstindu-le memoria, facem dovada că prețuim jertfa lor supremă, idealurile pentru care au luptat și pe care le-au lăsat în grija fraților de arme care astăzi garantează liniștea și siguranța noastră.

Felicităm şi binecuvântăm pe toţi ofiţerii, cadrele militare, soldaţii și ostenitorii ce sprijină această instituție emblematică pentru neamului nostru, dorindu-le tuturor multă sănătate şi ajutor în împlinirea misiunilor încredinţate lor spre ocrotirea poporul nostru dreptmăritor.

Fie ca Bunul Dumnezeu, să vă dăruiască tuturor multă sănătate, pace și bucurie, ocrotindu-vă viețile și familiile!

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img