Ultimele știri

ADMITERE 2024: Informații privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UAIC, studii de licență, extensia din Chișinău


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală
Locația: Chișinău, Republica Moldova

Învățământ cu frecvență: 30 de locuri la buget, cu bursă


CALENDAR ADMITERE

Sesiunea I

 • 15-20 iulie 2024: Înscrierea candidaților
 • 22-27 iulie 2024: Selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea a II-a

 • 6-9 septembrie 2024: Înscrierea candidaților
 • 10-11 septembrie 2024: Selecția candidaților și afișarea rezultatelor

ÎNSCRIEREA

Se poate realiza:


CONCURSUL DE ADMITERE

 • Probă vocațională (oral): Dicție și aptitudini muzicale (probă eliminatorie cu calificativ admis/respins). Absolvenții Seminarului Teologic Liceal nu susțin această probă.

Tematica pentru concursul de Dicție și aptitudini muzicale:

 • Exemplificări din Cântările Sfintei Liturghii;
 • Rostirea unei rugăciuni, a unui psalm sau a unei poezii.

Media generală de admitere: se calculează astfel:

 • 100% – Nota generală a anilor de studii liceale

DEPARTAJARE

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere aflați pe ultimele locuri:

 • Media de la examenul de bacalaureat
 • Media generală obținută în ultima clasă de studii liceale (dacă este cazul)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Dosar tip plic;
 • Certificat de naștere (copie);
 • Carte de identitate (copie);
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (copie);
 • Pașaport (original și copie) – cel puțin paginile necesare verificării datelor de identitate, cetățeniei și domiciliului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
 • Formular de înscriere – completat online accesând eadmitere.uaic.ro/auth/login (necesită crearea unui cont în prealabil);
 • Diploma de bacalaureat/adeverința de absolvire a bacalaureatului (pentru promoția 2024) (în original și copie);
 • Foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original și copie);
 • Diploma universitară (dacă este cazul) (în original și copie);
 • Diploma de olimpic (dacă este cazul) (în original și copie);
 • Certificatul sau adeverința de botez (în original și copie);
 • Binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparține candidatul; candidații din Arhiepiscopia Chișinăului pot obține binecuvântarea accesând informațiile din acest link;
 • Recomandare de la duhovnicul sau preotul din parohia în care are domiciliul stabil (Preoții vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului);
 • Adeverință medicală tip – eliberată în ultimele 6 luni, menționând starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • 4 fotografii 3/4;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la o altă facultate: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • La semnarea Contractului de studii, candidaţii declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă au obligaţia de a depune la dosar un extras de cont al titularului (la o bancă agreată UAIC: BRD, BCR, BT, Raiffeisen, ING, Alpha Bank), în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.).

AVANTAJE

 • Studiezi în propria țară
 • Programe didactice și conținuturi de înalt nivel academic și duhovnicesc – sub îndrumarea cadrelor didactice de la universitatea ieșeană
 • Acces la mobilități internaționale prin programul ERASMUS+ și parteneriatele Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași
 • Posibilitate de cazare în căminele studențești ale Universității de Stat din Moldova
 • Acces la cantina Universității de Stat din Moldova
 • Participare la proiecte comune cu studenții din Iași
 • Diplomă a unei universități din spațiul UE
 • Diplomă recunoscută internațional
 • Oportunități reale de angajare după absolvire

CONTACT

Pentru mai multe informații, contactați:

 • Alexandra Cojuhari: +373/69582128
 • Pr. conf. dr. Octavian Moșin: +373/794 81 586

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img