Ultimele știri

COMUNICAT: Mitropolitul Basarabiei adresează felicitări și susținere Parlamentului Republicii Moldova pentru substituirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română”

Mult Stimate Domnule Președintele al Parlamentului Igor Grosu,
Domnilor Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova,

Doresc să vă adresez sincere felicitări și să vă încredințez de întreaga susținere a Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor pentru inițiativa de substituire a sintagmei „limba moldovenească” cu sintagma „limba română” în textul legilor Republicii Moldova și în Constituție, inițiativă care a fost primită cu mare bucurie de întreaga societate academică, științifică, culturală și religioasă din țară.

Acest proiect de lege, care a fost votat în prima lectură în ședința plenară din 2 martie 2023 a Parlamentului, este un act de cutezanță și un pas remarcabil în direcția restabilirii adevărului istoric al limbii și al identității noastre etnice. Atitudinea dumneavoastră devine cea mai vrednică metodă de a le onora efortul înaintașilor noștri, care au apărat apartenența etnică și lingvistică cu preț de sânge. Starea lor de jertfă pe care au trăit-o impetuos, a contribuit vehement la dăinuirea peste veacuri a conștiinței de neam, a sfintei credințe, a limbii și a simțirii românești, până astăzi.

Astfel, substituirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” va contribui la consolidarea identității naționale și la promovarea valorilor spirituale românești. Această acțiune este necesară pentru a elimina confuzia și a restabili un adevăr care aduce claritate și coerență în textul legislativ, prin recunoașterea faptului că limba română este limba oficială a Republicii Moldova, cea mai importantă componentă a patrimoniului cultural al națiunii noastre.

Apreciem eforturile deputaților Parlamentului Republicii Moldova de a aduce limba română în prim-planul vieții publice. Este un important exemplu de respect față de valorile noastre românești și un angajament pentru a le mărturisi și a le proteja, fiindcă limba română este o comoară națională, o expresie a patriotismului, a dragostei și prețuirii față de tezaurul spiritual moștenit.

Biserica Noastră românească, respectiv noi, Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor, care suntem un mădular viu în Trupul lui Hristos și un far de lumină pentru cei care caută dreptatea și adevărul istoric, depunem de 30 de ani efortul de a consolida comunicarea și comuniunea fraternă dintre creștinii de pe cele două maluri ale Prutului, prin acest deziderat sfânt al limbii naționale care este limba română.

În acest sens, vă încurajăm să continuați acest demers important și să adoptați proiectul de lege în a doua lectură, pentru a finaliza procesul de înlocuire a sintagmei în toate documentele oficiale ale Republicii Moldova. 

Închei prin a vă exprima nădejdea că această inițiativă va avea un efect pozitiv asupra întregii societăți și va consolida solidaritatea și unitatea între toți cetățenii Republicii Moldova, bucurându-ne pe deplin că ne-am învrednicit a fi generația care poate citi, asculta, vorbi şi simți limba română într-o libertate absolută.

Cu deosebită considerație și arhierească binecuvântare,

♱ Petru,
Arhiepiscop al Chișinăului,
Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img