Ultimele știri

Aniversarea a 33 de ani de arhierie a ÎPS Părinte PETRU: un ierarh al credinței și al culturii românești, model de slujire pentru Biserică și comunitate

Astăzi, Înaltpreasfințitul Părinte PETRU, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, împlinește 33 de ani de arhierie. Această zi aduce în prim-plan o viață dedicată credinței, o cultură teologică înfloritoare și o experiență duhovnicească vastă.

La 1 septembrie 1990, în Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău, Înaltpreasfinția Sa a fost hirotonit în calitate de episcop de Bălți, pentru ca mai târziu să fie ridicat la rangul de arhiepiscop și mitropolit de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, odată cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

În acești 33 de ani de arhipăstorire, Înaltpreasfinția Sa a devenit un simbol al credinței și al identității românești în spațiul basarabean. Slujind cu devotament și dragoste pentru Dumnezeu și poporul său, Înaltpreasfințitul PETRU a adus o contribuție semnificativă la păstrarea și promovarea credinței ortodoxe și a valorilor culturale și tradiționale românești.

În această zi, ne închinăm cu prețuire și recunoștință în fața Înaltpreasfințitului Părinte PETRU, aducându-i sincere felicitări cu ocazia acestei aniversări deosebite:

Înaltpreasfinția Voastră,

Întru bucuria noastră cea duhovnicească și în ziua de mare sărbătoare pentru toți clericii și credincioșii Mitropoliei Basarabiei, dorim să Vă transmitem cele mai sincere și călduroase felicitări, cu prilejul împlinirii a 33 de ani de arhierie în Biserica lui Hristos.

Prin toți acești ani de arhipăstorire, Înaltpreasfinția Voastră ați luminat viețile noastre cu învățătura Evangheliei, cu prezența, mângâierea și rugăciunea părintească și cu măreția slujirii în calitate de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Cu gândul la această binecuvântată aniversare, Vă regăsim întru totul în cuvintele încredințate de înțelepciunea Sfintei Scripturi, care ne învață despre importanța și responsabilitatea unei slujiri înalt încredințate: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” (Matei 5, 48)

În acești 33 de ani de arhierie, Înaltpreasfinția Voastră ați arătat bunătate tuturor fiilor și fiicelor duhovnicești din această sfântă Mitropolie, ați vegheat cu iubire și sfințenie peste turma credincioșilor, ghidându-i pe calea urcușului ceresc, împlinind întru totul cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.” (1 Timotei 4:16)

Ați arătat întotdeauna un devotament fără rezerve față de învățătura ortodoxă, tradițiile spirituale și identitatea noastră românească. Ați fost un apărător al valorilor creștine și naționale, un mărturisitor al credinței și un exemplu de smerenie și dedicare pentru toți cei care V-au cunoscut și au avut binecuvântarea să Vă întâlnească.

Luând aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, respectiv la chipul blând și smerit al Înaltpreasfinției Voastre, suntem îndemnați asemenea să fim „luminători ai lumii” și să ne străduim să fim mereu în slujba aproapelui nostru, așa cum Înaltpreasfinția Voastră ați fost un luminător al credinței și nădejdii pentru comunitatea basarabeană.

Vă mulțumim pentru jertfa și abnegația pe care le-ați depus în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a credincioșilor din Mitropolia Basarabiei. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească cu sănătate, înțelepciune, putere, binecuvântându-Vă cu daruri duhovnicești din belșug și cu izbânzi în toate lucrările Înaltpreasfinției Voastre.

La mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit PETRU! Să fie o zi binecuvântată și plină de har ceresc, iar împlinirea chemării arhierești să rămână lumina care ne călăuzește pe calea mântuirii.

Cu dragoste și prețuire,

Administrația Centrului Eparhial din Chișinău

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img